Kalendár
«
August 2022
»
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
Kontakty
Telefón: 056 648 95 26
0917330974 kontakt na prijímateľov
E-mail :riaditel@dssrakovec.sk
Počítadlo
Celkom
834927
Týždeň
2561
Dnes
23
Online
9
Zobrazenie:Zobraziť Zobraziť Zobraziť

OZNAM

Na základe aktuálnych usmernení MPSVaR sú návštevy a dovolenky od 06.05.2022 umožnené za následovných podmienok:

1. Každá návšteva musí byť vopred dohodnutá so sociálnym pracovníkom telefonicky na t.č. 056/6489526, 0910 834 781 alebo e-mailom: socialne@dssrakovec.sk.

2. Návšteva je povinná dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a pokyny zamestnancov zariadenia.

3. Návšteva je povinná počas celej doby trvania návštevy mať prekryté horné dýchacie cesty.

4. Zákaz návštev platí u osôb s príznakmi akútného respiračného ochorenia.

Prosíme návštevy, aby naše opatrenia rešpektovali. Sú prijaté v záujme ochrany Vaších blízkych a našich zamestancov pred nákazou Covid 19.

 

 

 

Ak by ste mali záujem prispieť k skvalitneniu poskytovaných služieb, svoje finančné prostriedky môžete zaslať na číslo účtu 700 185 844/8180

Rakovec nad Ondavou

ONDAVA - Domov sociálnych služieb

Rakovec nad Ondavou 45
072 03 Rakovec nad Ondavou

E-mail
riaditel@dssrakovec.sk
Telefón
056 648 95 26
 
0917330974 kontakt na prijímateľov