Kalendár
«
November 2022
»
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
Kontakty
Telefón: 056 648 95 26
0917330974 kontakt na prijímateľov
E-mail :riaditel@dssrakovec.sk
Počítadlo
Celkom
866922
Týždeň
5112
Dnes
47
Online
9

Poplatky

Výška úhrad za poskytované sociálne služby je stanovená na základe Všeobecného záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2014 z 28. apríla 2014 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v  zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja s účinnosťou od 01. 04. 2019 a to nasledovne:


Stravovanie

 • stravná jednotka pri odbere racionálnej stravy je 5,44 €  za 1 deň, pri odbere diabetickej stravy je 6,14 € za 1 deň, v čom je zahrnutá aj výška úhrady za prípravu stravy


Ubytovanie
 • výška úhrady za bývanie v DSS sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za používanie 1 m2 obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti
 • denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,12 €
 • úhrada za bývanie sa zvyšuje na deň a na občana o sumu 0,20 €, ak podlahovú plochu užívajú dvaja občania
 • úhrada za bývanie sa zvyšuje na deň a občana o sumu 0,12 € ak podlahovú plochu užívajú tri fyzické osoby a na jednu fyzickú osobu pripadá viac ako 8m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti


Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti
 • výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy v eurách/deň podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

pri celoročnom pobyte
 • stupeň ll.  1,35€
 • stupeň lll. 1,60€
 • stupeň lV. 1,85€
 • stupeň V.  2,21€
 • stupeň Vl. 2,46€
Používanie elektrospotrebiča
 • výška úhrady za používanie televízora alebo rádia je 0,10 € na každý spotrebič na deň

Rakovec nad Ondavou

ONDAVA - Domov sociálnych služieb

Rakovec nad Ondavou 45
072 03 Rakovec nad Ondavou

E-mail
riaditel@dssrakovec.sk
Telefón
056 648 95 26
 
0917330974 kontakt na prijímateľov