Kalendár
«
November 2022
»
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
Kontakty
Telefón: 056 648 95 26
0917330974 kontakt na prijímateľov
E-mail :riaditel@dssrakovec.sk
Počítadlo
Celkom
866925
Týždeň
5115
Dnes
50
Online
9

Sociálne poradenstvo

Úsek sociálnej starostlivosti zabezpečuje:

 • poskytuje sociálne poradenstvo súvisiace s uzatváraním dohôd o platení úhrad rodinnými príslušníkmi, manželom (manželkou),
 • zabezpečuje kontakt s rodinou a priateľmi prijímateľov,
 • vedenie osobnej agendy prijímateľov a písomný styk s rôznymi inštitúciami (súdy, katastrálne úrady, daňové úrady, soc. poisťovňa, zdrav. poisťovne, úrady práce, soc. vecí a rodiny, ..),
 • zabezpečenie odosielania listových a poštových zásielok v rámci DSS,
 • vedenie agendy úhrad za pobyt v zariadení,
 • úschovu vkladných knižiek a cenných predmetov a evidenciu s tým spojenú,
 • vedenie evidencie depozitu prijímateľov,
 • vykonávanie evidencie vreckového na jednotlivých kontách depozitného účtu a osobných účtov,
 • nákupy osobných a bežných vecí prijímateľom,
 • spolupráca s inými inštitúciami pri vybavovaní rôznych sociálnych potrieb umiestneného občana,(orgánmi samosprávy, s akreditovanými subjektmi a ďalšími inštitúciami),
 • spolupráca s odbornými zamestnancami zariadenia a ďalšími odborníkmi,
 • presadzovanie a obhajoba práv a oprávnených záujmov občanov, prípadne jeho zastupovanie vo veciach občianskoprávneho konania, dedičské konanie,
 • sociálne poradenstvo prijímateľom a rodinným príslušníkom občana, umiestneného v zariadení sociálnych služieb,
 • vedenie osobných spisov prijímateľov,
 • poslednú rozlúčku s prijímateľom (spracováva agendu s tým spojenú).

Rakovec nad Ondavou

ONDAVA - Domov sociálnych služieb

Rakovec nad Ondavou 45
072 03 Rakovec nad Ondavou

E-mail
riaditel@dssrakovec.sk
Telefón
056 648 95 26
 
0917330974 kontakt na prijímateľov